Price: 7 USD/EUR
ISBN: 978-2-493844-16-3

Följande dokument gavs ut av Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) februari 1969. Det översattes och cirkulerades brett av PFLPs informationsavdelning på engelska och andra språk. Detta omfattande politiska och organisatoriska dokument togs fram av PFLPs andra kongress.