Price: 7 USD/EUR

Escrit en una època en la que l’esquerra en Turquía estava dividida sobre la qüestió del dret a l’autodeterminació de les nacions (per exemple, el dret a la seccesió), l’assaig d’Ibrahim Kaypakkaya presentà un estudi concret de la qüestió Kurda i, més generalment, un análisis de la posició revolucionaria sobre les minories nacionals. Seguint essent rellevant avui en dia, aquest assaig pot ajudar-nos a entendre els moviments d’alliberament nacional actius avui en dia.